Overnatting

Alle deltakarane blir innkvarterte på skulane i Førde. Skulane som blir brukt til overnatting er Førde Ungdomsskule, Førde Barneskule og Slåtten Skule.